Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Mesh Wi-Fi

( ilość produktów: 13 )
Przedziały cenowe
Cena
-

Routery Mesh Wi-Fi

Router to urządzenie sieciowe, którego podstawowym zadaniem jest pośredniczenie w przesyłaniu pakietów danych pomiędzy dwoma (lub więcej) sieciami komputerowymi. Router internetowy nie jest tu wyjątkiem: jego zadaniem jest przesyłanie danych pomiędzy siecią globalną, tj. Internetem, a lokalną siecią komputerową w domu lub firmie. W przypadku routerów Internetowych, ich rodzaj i zastosowanie determinowane są przez posiadane przez nie rodzaje interfejsów sieciowych, dostosowane do podłączenia różnorodnych usług dostępu do Internetu, np. xDSL, sieci TV kablowej, światłowodu, kabla ethernetowego, LTE i innych. Bardziej rozbudowane routery mogą także oferować możliwość podłączenia paru różnych rodzajów dostępu jednocześnie. Routery Mesh Wi-Fi charakteryzują się tym, że posiadają wbudowany interfejs bezprzewodowej sieci lokalnej Wi-Fi, obsługujący infrastrukturę o topologii Mesh.

Wi-Fi Mesh

Wi-Fi Mesh to rodzaj topologii sieci bezprzewodowej, posiadający formę siatki (ang. mesh), złożonej z wielu połączonych i współpracujących ze sobą węzłów, do których należą np. routery Mesh Wi-Fi i wzmacniacze sygnału. Na standard Mesh składa się także szereg inteligentnych mechanizmów, usprawniających działanie. Standardowo, sieć o topologii Mesh składa się z centralnego routera, będącego urządzeniem „Master” zawiadującym pracą sieci i jednego lub wielu wzmacniaczy sygnału. Obecnie oferowane routery FRITZ! ze zaktualizowanym oprogramowaniem mogą w szczególnych wypadkach pełnić także rolę wzmacniaczy sygnału, dzieje się tak gdy dwa routery pracują w sieci równolegle. Sieć Wi-Fi Mesh automatycznie optymalizuje parametry swojej pracy, w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności w określonej lokalizacji i dla danej, obsługiwanej aktualnie ilości terminali. Inteligentne algorytmy dokonują pomiarów parametrów sieci i na ich podstawie dobierają odpowiednie pasmo sieci radiowej, kanał Wi-Fi oraz optymalizują obciążenie poszczególnych węzłów w obrębie danej lokalizacji. Router wiodący „Master” zbiera informacje o stanie połączeń poszczególnych terminali i wybiera dla nich optymalny w danym momencie punkt dostępu, pasmo radiowe i kanał Wi-Fi. Sieć Mesh w domu oznacza uproszczenie obsługi. Konfigurację wystarczy przeprowadzić raz, w centralnym routerze FRITZ Mesh, a wszystkie dane dotyczące hasła, standardu zabezpieczeń, harmonogramu, ustawień sieci dla gości, itd. będą automatycznie przekazywane pozostałym urządzeniom, np. wzmacniaczom zasięgu, eliminując konieczność indywidualnej konfiguracji każdego z nich. Urządzenia końcowe (PC, laptopy, tablety, telefony, itd.) widzą sieć Mesh w domu jako jedną, spójną całość, co w praktyce oznacza, że od użytkownika nie wymaga się żadnych działań, niezależnie od tego, czy urządzenie końcowe jest połączone z głównym routerem FRITZ Mesh, czy którymś ze wzmacniaczy sygnału Wi-Fi. Ma to szczególne znaczenie w przypadku urządzeń mobilnych, które przemieszczając się, automatycznie i bez ingerencji użytkownika są przełączane pomiędzy elementami sieci, oferującymi najlepsze w danym momencie parametry połączenia.

Q&A - częste pytania
+
System Mesh Wi-Fi to rodzaj sieci bezprzewodowej posiadającej formę siatki (z j. angielskiego Mesh). Sieć taka złożona jest z wielu połączonych i współpracujących ze sobą punktów dostępowych do których należą routery (FRITZ!Box), wzmacniacze sygnału (FRITZ!Repeater) a także adaptery PLC przesyłające Internet przez sieć elektryczną (FRITZ!Powerline). Wszystkie punkty dostępowe mają jednakową nazwę sieci Wi-Fi (SSID) oraz hasło (Wi-Fi Key). Główny router „Mesh Master” zawiaduje pracą całej sieci.
+
Tak, budowę sieci Mesh należy zacząć od routera FRITZ!Box (Mesh Master). W oprogramowaniu routera FRITZ!Box wbudowany jest kontroler systemu Mesh.
+
Wystarczy podłączyć FRITZ!Repeater do zasilania. Odczekać ok 1 minutę po czym nacisnąć i przytrzymać przycisk „Connect” na 6 sekund a następnie nacisnąć na 1 sekundę przycisk WPS/Connect na routerze FRITZ!Box.
+
Aby ręcznie dodać FRITZ!Repeater do sieci Mesh należy nacisnąć przycisk „Connect” na 1 sekundę na wzmacniaczu, a następnie na 1 sekundę przycisk WPS/Connect na routerze FRITZ!Box.
+
Aby ręcznie dodać FRITZ!Powerline do sieci Mesh należy nacisnąć przycisk „Connect” na 1 sekundę na adapterze FRITZ!Powerline z Wi-Fi, a następnie na 1 sekundę przycisk WPS/Connect na routerze FRITZ!Box.
pixel