Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Gwarancja producenta

Gwarancja producenta

Firma AVM GmbH. Alt-Moabit 95, 10559 Berlin, będąca producentem niniejszego oryginalnego produktu, daje 2-letnią gwarancję na urządzenia z serii FRITZ!Powerline, FRITZ!DECT oraz FRITZ!Fon oraz 5-letnią gwarancją na urządzenia FRITZ!Box oraz FRITZ!Repeater obejmującą usterki produktu, które wynikają z wad materiałowych lub błędów podczas produkcji. Niniejsza gwarancja nie ogranicza ustawowych praw konsumenta w przypadku usterek, które są naprawiane bezpłatnie.

Okres gwarancji rozpoczyna się z datą zakupu przez pierwszego użytkownika końcowego. Obowiązywanie gwarancji należy potwierdzić przedkładając oryginalny rachunek przekazany pierwszemu użytkownikowi końcowemu lub inne porównywalne dokumenty oraz przesyłając uszkodzony produkt. Przed odesłaniem produktu nasz dział pomocy technicznej prześle Państwu link do tak zwanego „formularza RMA”, po wypełnieniu, którego otrzymają Państwo numer RMA do oznaczenia paczki do odsyłki. Numerem RMA należy w sposób dobrze widoczny i czytelny oznaczyć odpowiednio paczkę. Adres wysyłki i sposób nadania na nasz koszt zostanie przekazany mailowo w odpowiedzi na wypełniony formularz serwisowy. Produkt należy przesłać w przeciągu 14 dni od momentu nadania numeru RMA. Produkt należy przestać bez oryginalnego kartonu i akcesoriów, starannie opakowany i zabezpieczony na czas transportu. Firma AVM nie przejmuje odpowiedzialności za uszkodzenia transportowe. Przesyłki bez podanego numeru RMA, wysłane za pobraniem lub nie w pełni opłacone lub przesyłki bez dołączonego dowodu zakupu nie będą obsługiwane i zostaną odesłane do nadawcy za pobraniem: w takich przypadkach zastrzegamy sobie prawo do naliczenia ryczałtowej opłaty administracyjnej w wysokości do 35 EUR.

W okresie gwarancyjnym usuniemy zgłoszone usterki sprzętowe produktu wynikające z wad materiałowych lub błędów podczas produkcji. Wykluczamy niestety wady powstałe w wyniku nieprawidłowej instalacji, obsługi, nieprzestrzegana instrukcji obsługi, zwykłego zużycia lub uszkodzeń w otoczeniu systemowym (sprzęt lub oprogramowanie osób trzecich). W takim przypadku zastrzegamy sobie prawo do odesłania produktu bez realizacji roszczeń oraz naliczenia ryczałtowej opłaty administracyjnej w wysokości 35 EUR. Możemy wybrać naprawę lub dostawę elementów zastępczych. Firma AVM opłaca transport naprawionego lub wymienionego produktu.

Roszczenia inne niż wymienione w niniejszych warunkach gwarancji prawo do usunięcia wad produktu nie są uzasadnione przez niniejszą gwarancję. Gwarantujemy, że oprogramowanie odpowiada ogólnym specyfikacjom, nie gwarantujemy natomiast, że spełnia ono indywidualne potrzeby użytkownika. Koszty przesyłki nie są zwracane. W razie gwarancji wymieniane produkty stają się naszą własnością, zaś nowy produkt staje się własnością konsumenta. Świadczenia gwarancyjne nie powodują przedłużenia ani rozpoczęcia od nowa okresu gwarancji. Jeśli roszczenie gwarancyjne zostanie przez nas odrzucone, ulega ono przedawnieniu najpóźniej sześć miesięcy od daty odrzucenia. Wszystkie roszczenia wynikające z tej gwarancji lub z nią związane objęte są prawem niemieckim, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

Wskazówki dotyczące utylizacji

Utylizacja urządzeń i części elektronicznych

Zgodnie z dyrektywami europejskimi produktu FRITZ! oraz znajdujących się w opakowaniu części elektronicznych nie należy utylizować razem z odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego, odpadami zmieszanymi oraz odpadami wykonanymi z tworzywa sztucznego, metalu lub materiałów kompozytowych.

Urządzenie FRITZ! oraz wszystkie znajdujące się w opakowaniu części elektroniczne należy przekazać do gminnego punktu zbiórki elektrośmieci w celu prawidłowej utylizacji. Również dystrybutorzy urządzeń elektronicznych są zobowiązani do bezpłatnego odbioru elektrośmieci.Przekreślony symbol pojemnika na śmieci umieszczony na tabliczce znamionowej produkty FRITZ! oznacza, że użytkownik jest ustawowo zobowiązany do prawidłowego przekazania zużytego urządzenia do utylizacji oddzielnie od odpadów pochodzących z gospodarstwa domowego.

Jeśli urządzenie FRITZ! zawiera niezamocowane na stałe baterie, akumulatory lub żarówki, które można wyjąć, należy je wyjąć, nie niszcząc ich. Wskazówki oraz dane techniczne baterii, akumulatorów lub żarówek znajdują się w skróconej instrukcji obsługi urządzenia FRITZ!. Baterii, akumulatorów i żarówek również nie należy utylizować razem z odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego, odpadami zmieszanymi oraz odpadami wykonanymi z tworzywa sztucznego, metalu lub materiałów kompozytowych.

Rozładowane baterie i akumulatory należy dostarczyć do gminnego punktu zbiórki lub do punku zbiórki w sklepie.

Ochrona danych

Jako użytkowcy końcowi produktu FRITZ! są Państwo odpowiedzialni za usunięcie danych osobowych z utylizowanych urządzeń Przed wyłączeniem urządzenia FRITZ! z użytku oraz jego utylizacją należy usunąć z niego swoje indywidualne ustawienia i dane osobowe. Stosowną instrukcja znajduje się w podręczniku dotyczącym produktu: pl.avm.de/serwis/podrecznik

pixel